Po roce 1989 započala nová éra civilní ochrany.

Z důvodu doběhnout ve všech směrech západní země. Především se změnil název, místo civilní obrana vznikla civilní ochrana, jako známka přeměny. V roce 1991 pluky CO nahradily vojenské záchranné pluky a byly navýšeny počty těchto jednotek. Vláda kolem roku 1993 zrušila štáby civilní ochrany na okresech, ve městech a spadala pod civilní ochranu pod okresní úřady.

Nedostatečné vybavení nebo špatný stav krytů a vzrůst počtu lidí, pro které válka byl jen pojem a ne zkušenosti, mělo vliv na ztrátu zájmu o obranu.

Znak civilní ochrany

Tady bych se chtěl zaměřit na kryty. Jejich budování v 70. – 80. letech nepatřily k dokumentaci staveb, protože umístění podléhalo utajení. Typy krytů v rodinných domech, ve vícepodlažních obytných budovách a v polním krytu. Ale vzhledem k nízké kapacitě veřejných krytů, šlo pouze o psychologický tah a vytvoření pocitu bezpečí. Nemůžeme říci, že by neplnily svoji funkci, ale bohužel jen minimu obyvatel a to jen těm, kteří by byli poblíž.

Největším krytem v naší metropoli je metro, které by pojalo 332tis lidí. Pro 15tis lidí by sloužil Strahovský tunel, kde jsou dovnitř zalitá devadesátitunová ocelová vrata.

Pod Thomayerovou nemocnicí se skrývá třípatrové zařízení se 72 lůžky a dvěma operačními sály. A pozor, je stále plně funkční. Jsou tu technologie ze 70. let, ale fungují. Podobná podzemní zařízení, jsou pod Bulovkou, Všeobecnou fakultní nemocnicí a na Karlově náměstí. Na území Prahy je stále k dispozici přibližně 750 krytů, při životě se stále udržuje 290 krytů.

Když se nad tím zamyslíme, u nás je přes stovky protiatomových úkrytů, jsou zastaralé, ale v dnešním moderním světě nikdo nepočítá s hromadnou evakuací obyvatel.

V současnosti ochrana obyvatelstva, by měla být založena na spoluzodpovědnosti občanů, protože každý zodpovídá sám za sebe, přesto přetrvává právo na pomoc od státu. Ochrana obyvatelstva má úkoly: varování, vyrozumění, evakuaci, nouzové přežití, ukrytí a individuální ochranu. Toto vše je zabezpečováno složkami integrovaného záchranného systému a to především Hasičským záchranným sborem České republiky.

Nesmíme zapomenout na ochranu obyvatelstva před terorismem, vedle živelných katastrof, technologických havárií a každodenních hrozeb.

Sklad civilní ochrany

O ochranu ze zákona se má starat IZS.

Hasičský záchranný sbor
– chrání životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry, poskytuje účinnou pomoc při mimořádných událostí

Zdravotnická záchranná služba
– na základě tísňové výzvy poskytuje přednemocniční neodkladnou péči osobám se závažným postižením zdraví, případně v přímém ohrožení života

Policie České republiky
– ozbrojený bezpečnostní sbor, chrání bezpečnost osob a majetku, veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti
– ochrana veřejného pořádku a majetku občanů, kteří museli opustit své bydliště při krizových situacích, jedná se o rabování, vykrádání opuštěných bytů, domů

Ostatní složky IZS
– havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, neziskové organizace – na vyžádání pomáhají při záchranných a likvidačních pracích

Armáda České republiky
– je základem ozbrojených sil a organizačně se člení na vojenské útvary, vojenská zařízení a vojenské záchranné útvary

Ozbrojené síly se člení na armádu, Vojenskou kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž.

Od roku 2013 se znovu vrací na školy branná výchova v různých obměnách.

Rodiče dnešních dětí se učili, jaké jsou účinky výbuchu jaderné bomby, dnes školy ukazují reálnější hrozby.

 

čerpáno: novinky.cz, theses, euro, a další

Předchozí článekLožnice – druhá část
Další článekNěmecké Vánoce

Leave a Reply