Kostel Všech Svatých v Sedloňově v Orlických horách je doložen k roku 1578. Kostelík byl původně dřevěný. Prvním písemně doloženým knězem byl utrakvista Matyáš Daringer. Politické změny v 17. století se dotkly, i vesničky v horách, Sedloňova. V soupise poddaných podle víry z roku 1651 bylo ve vsi 51 osedlých (tzn. poddaný který vlastnil pole i dům) tj. 185 osob a mezi nimi nebyl ani jeden katolík. To se přece muselo změnit. V roce 1680 byl původní kostelík vysvědcen a zasvědcen Svaté Markétě. V roce 1704 se stal farním a v roce 1710 se započalo se stavbou nového kamenného chrámu. Stavba byla dokončena už v roce 1711 a 1, listopadu téhož roku byl vysvědcen. Chrámu bylo vráceno původní zasvěcení Všech Svatých. Nová barokní roubená fara byla postavena v roce 1749. V zimě roku 1944 byli zabaveny zvony, ze všech pěti zvonů zůstal v kostele pouze ten nejmenší – umíráček.

Naneštěstí tento nádherný kostel v malebné vesničce chátrá, a Římskokatolická církev marně hledá finanční prostředky na opravu kostela. Kostel Všech Svatých v Sedloňově už je pár let pro civilisty, bohužel z bezpečnostních důvodů, uzavřen. Místní farář je nucen pořádat mše v místní tělocvičně. „Trámy uhnily a celý strop v podstatě na některých místech klesl možná o půl metru,” popisuje stav kostela římskokatolický farář Jan Barborka.

Potřebných pět milionů korun na opravy kostela církev nemá, peníze se tak teď pokouší sehnat i obec a to pomocí veřejné sbírky.

 

 

Číslo účtu veřejné sbírky je 288067262/0300 u ČSOB Náchod

Transparentní účet – přehled o stavu sbírky na portálu ČSOB

Více snad nemusím dodávat. Snad jen si na závěr dovolím použít citát:

„Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal bohem.“ —  Aurelius Augustinus raně křesťanský teolog a filozof 354 – 430

zdroj:Sedloňov v Orlických horách na starých pohlednicích.

Předchozí článekZámecký resort Dětenice
Další článekBezmoc lidí

Leave a Reply