Zdravím vás, jak jistě víte, každý z nás je jedinečný. Každý z nás reaguje, vnímá a vysílá odlišně…

Temperament je soubor vlastností, které určují duševní dynamiku, prožívání a jednání. Ovlivňuje aktivitu, interakci, a adaptabilitu osobnosti.

Je převážně vrozený, ale lze jej částečně usměrňovat.

Nejstarší teorie: Hippokrates a Galenos(2. Stol.př. n. l.) 4 tekutiny: krev = sanquis ,žluč =cholé , černá žluč = melan cholé, sliz =flegma a podle toho vznikají 4 základní typy temperamentu:

Sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik

Pro zajímavost přidávám tzv. Eysenkův test temperamentu

Zde si test můžete vyhodnotit…

Extraverti : jsou osoby, které čerpají energii a inspiraci především z okolního světa. Jsou hovorní (rádi mluví i jen tak pro radost), zbožňují a často vyhledávají společnost (nutno podotknout, že společnost taktéž zbožňuje je samotné), nebo když se kolem nich něco aktuálního děje. Mají tendenci nejdřív jednat, pak myslet (nebo obojí současně), jednají rychle (někdy neuváženě) a jsou vstřícnější ke změnám. Naopak je stresuje a vyčerpává klid a nedostatek vnějších podnětů. Méně majetní extroverti více utrácejí.

Introverti : jsou naopak ti, kteří čerpají energii ze svého vnitřního světa pocitů, myšlenek a prožitků. Bývají méně hovorní než extraverti (většinou tehdy, když chtějí říct něco, co je pro ně relevantní, nemají rádi tzv. společenskou konverzaci) a jsou více přemýšliví. Mají rádi duševní klid a soukromí. Bývají uvážliví, jednají až poté, co si své jednání předem promysleli a obhlédli situaci. Pobyt ve (větší) společnosti nebo přemíra vnějších podnětů je obvykle stresuje a vyčerpává.

Sangvinik: Veselý optimista, vše pozoruje s nadhledem, je přizpůsobivý a pohotový, má rád společnost. Jeho city bývají povrchní a nestálé. Má sklon k rozptylu a nesoustředěnosti. Bývá velice sebevědomý.

Cholerik: Velice zásadový, akční, cílevědomý,neústupný, se silnou vůlí, vášní, hlubokými city. Bývají hněvivý, podráždění, velice rychle se střídají nálady. Bývají až agresivní a nevyvážení.

Melancholik: Hluboké, stálé a trvalé city. Vážný a přemýšlivý, vyrovnaný, disciplinovaný, srdečný, příjemný, oddaný a věrný a oproti tomu je pesimistický, přecitlivělý, podléhá depresím a smutku, bývá samotářský a nedůvěřivý.

Flegmatik: Vyrovnaný, působí spokojeně a klidně. Je rozvážný, samostatný, přizpůsobivý, dobře spolupracuje, dobře se ovládá a je vytrvalý. Působí lhostejným dojmem, city jsou nevýrazné, nemá moc zájmů, je až apatický. Pohodlný a nerozhodný.

K čemu jsou tyto typologie dobré? 

Můžete po-té snadněji odhadnout reakci svého protějšku, přizpůsobit svůj přístup v komunikaci (což je téma kt. se budu věnovat v budoucím článku).

Přeji vám klidné podzimní dny 🙂

Předchozí článekSvatomartinské zvyky
Další článekOffline nebo online?

Leave a Reply