Naposledy jsme si něco pověděli o nejznámějších mýtech a pověrách o zvířatech. Dnes bych se ráda podívala, na to co je pro mnoho z nás již úplně přirozené a děti se s tím mohou například setkat ve škole, ale pro někoho je to stále vzácnost. Jedná se o levorukost. Mýtů se kolem toho točí spoustu, tak si je pojďme tady říct.

Nejvíce mýtů o leváctví se pochopitelně traduje mezi učiteli a ve sdělovacích prostředcích.

 1. Levák je opakem praváka
  – není to pravda, protože leváci nejsou stranová varianta praváka. Stavba kostry, vnitřních párových orgánů a i mozku je totiž úplně stejná jako je u praváků, jediný rozdíl, o kterém se diskutuje, ale není potvrzen je, že je jiná aktivace mozkových center. O tom však existuje nespočet možných teorií, ale žádné nebyli doposud potvrzeny.
 2. Jeden člověk – jedna strana
  – toto už není vůbec pravda, přestože jsou zde i lidé, kteří jsou opravdu vyhraněný, neznamená to, že to tak mají všichni. Mezi těmi vyhraněnými se nám totiž nachází skupina lidí, kteří mají praváctví i leváctví v určitém poměru. Tato skupina, ale nejsou výjimky, podle odhadů může v různých variantách zahrnovat až 50% populace.
 3. Leváci byli v minulosti přeučováni – vždy úspěšně
  – tak toto už není vůbec pravda. Samozřejmě, že se ví, že byli leváci přeučování a nuceni různými formami začít pracovat pravou rukou a omezovat své leváctví na minimum, zejména byli nuceni psát pravou rukou ve škole, což mnohým z nich způsobilo řadu celoživotních problémů.
  – Samotné leváctví nebo i praváctví je totiž zakotveno mnohem hlouběji, než může vlastní vůle nebo převýchova změnit. Vyhranění leváci/praváci zůstanou leváky/praváky po celý život bez ohledu na to, co kterou rukou nakonec vlivem různých přeučování nebo jiných důvodů vykonávají.
  – Jiná situace je pak u nevyhraněných – ti se prostě přikloní k tomu, jakou rukou mu co jde lépe.
 4. Podchytí-li se levorukost včas, lze ji přeučit
  – jak už jsme si řekli – není to možné, pokud je tak dáno není možné to přeučit. A ještě k tomu může zanechat v dítěti velmi škodlivé a fatální následky.
 5. Leváci jsou méně inteligentní, umírají dříve, jsou více nemocní, častěji bývají alkoholiky, kuřáky, drogově závislými
  – tyto mýty nebo spíše už pověry snad netřeba ani vyvracet. Navazují nám na středověké nahlížení na leváky a nemají nic společného s realitou.
 6. Levá ruka je při psaní ve stejné situaci jako pravá, jen v opačné pozici
  – tato úvaha, která byla formulována snad poprvé v roce 1945 W. H. Gardenerem v Manuálu o levorukosti. Na základě tohoto předpokladu, který nevzal v úvahu fakt, že písmo ubíhá zleva doprava a je tedy konstruováno pro pohyb pro pravou ruku, je postavena dosavadní metodika psaní levákům dolním způsobem.
 7. Leonardo Davinci byl génius, protože psal stranově obráceně
  – není pochyb o tom, že je snad historicky nejznámějším levákem, byl génius. Stranově obráceně tedy zprava doleva tzv. zrcadlovým písmem, Leonardo nepsal, ani proto, že by své osobní zápisky chtěl šifrovat, a tím je chránit před pohledy zvědavců, ale proto, že ve svých zápisnících psal pro leváky nejsnazší metodou, která vychází z přirozeného pohybu ruky a paže od středu těla ven. Tímto způsobem může i levák psát tahem, tak jako píše pravák.
 8. Leváků v 20. a 21. století přibývá
  – tato myšlenka nám pochází od Chrise McManuse. Dnes je všeobecně přijímáno leváctví i praváctví, jako součást výbavy člověka a že genetický kód populace se nemění v krátkých časových horizontech – podle genetiků se výrazně nemůže nic změnit v řádech stovek, ani tisíců let. Leváků je tedy dlouhodobě s největší pravděpodobností pořád více méně stejně – jediné, co se mění je to, že se leváci na veřejnosti nemusí skrývat, jsou přijímáni stejně jako praváci a nedělají se žádné rozdíly.
 9. Leváci mají v tenise výhodu, protože praváci jsou jimi zaskočení
  – toto je největší mýtus, který i souvisí s tím, že v dnešní době je to prakticky běžná věc a člověk si toho pomalu ani nevšimne. A podle žebříčků je naprosto vidět, že praváci i leváci se umístili rovnoměrně.
 10. Leváci by s pomůckami pro leváky pracovali, kdyby byli a vědělo se o nich
  – současní leváci dobře vědí, jaké věci pro leváky existují, ale v dospívání a dospělosti je používají velmi zřídka. Nelze říct, že by je nepoužívali vůbec, ale člověk je od přírody přizpůsobivější. Co si budeme říkat, některé věci vyráběné pro leváky jsou stále cenově vyšší než ty pro praváky, protože se nedělají v takové míře a není jich takové obrovské množství.
 11. Leváci jako řidiči častěji bourají
  – ve sdělovacích prostředcích tento mýtus můžete slyšet stále akorát s obměněnou číslicí. Policejní statistiky tuto informaci nevedou takže tyto informace jsou opravdu jen poplašné.
 12. O leváctví už víme prakticky všechno
  – Právě, že tomu je naopak. O leváctví toho moc nevíme.
  Nicméně dědci se domnívají, že určitou roli – zdaleka ne však jedinou – hraje genetika. Cože je patrné například v britské královské rodině. Leváky jsou jak Alžběta II., tak princ Charles i William.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, jak poznat člověka, který je levák a dalších 10 zajímavostí o těchto lidech. Můžete si to přečíst v tomto článku o levorukosti

Čerpáno: maminka.cz, wikipedia.com, google.com/img

Předchozí článekNejdelší visutá lávka na světě. Dolní Morava otevírá nový unikát.
Další článekARK: Survival Evolved je nyní na Steamu bezplatně

Leave a Reply