Máme za sebou první adventní neděli a já bych si ráda dovolila, zde napsat nějaké informace. Abychom si trochu navodili Vánoční atmosféru v této ne úplně lehké době. Tak pojďme na to 🙂

Obecné informace

První neděle adventní je v západní liturgické tradici první neděle vánočního okruhu. Začíná jí advent a je vnímána jako začátek liturgického roku. V kalendáři je to neděle mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Do období před slavností Narození Páně 25. prosince (do Štědrého dne 24. prosince včetně) se tak vejdou celkem čtyři adventní neděle.

Při bohoslužbách ve fialové barvě se žehná adventní věnec a zapaluje se jeho první svíce. Texty evangelia hovoří o druhém příchodu Páně a napomínají k bdělosti.

Adventní věnec

Adventní věnec je vlastně pouze pomůcka k odpočítávání týdnů do Vánoc. Každá adventní neděle během této doby nese své jméno. Jako první v adventním období je neděle železná, následuje bronzová, stříbrná a poslední před vánočními svátky je neděle zlatá.
Letos to vychází následovně:

  • 29.11.2020 – Železná neděle
  • 6.12.2020 – Bronzová neděle
  • 13.12.2020 – Stříbrná neděle
  • 20.12.2020 – Zlatá neděle

Dříve byly věnce zavěšovány na stuhách, v poslední době jsou především kladeny na stůl. Zapalování stále většího počtu svící vyjadřuje stupňující se očekávání a radost… Víte, že i svíce na adventním věnci mají svoje jména? Variant pojmenování je hned několik. Snadno pochopitelná a přijatelná je varianta se jmény: Naděje, Mír, Přátelství a Láska.

Je tradicí, že na adventním věnci svíčky jsou vždy zapalovány proti směru hodinových ručiček a zapaluje se spodní svíčka, takže pokud máme svíčky na věnci do čtverce můžeme zapálit buď spodní levou nebo pravou svíčku, a další kterou si zapálíme bude: pak postupujete o dalších nedělích doprava či dozadu. Je to proto, že se uzavírá jeden rok, uzavírá se jedna etapa, jedno období.
Pakliže máte na adventním věnci svíčky v řádku, což by ale nemělo být, pokud ve věnci chcete mít magickou symboliku, anebo máte svícen s řádkou svíček, zapalujete nejdříve tu první vpravo. Železný neděle je den, kdy bychom si měli vzpomenout na to, kým jsme, z jaké země pocházíme, z jakého kraje jsme vzešli, do jaké rodiny patříme a s kým nás pojí naše kořeny. Je to čas předků a vzdávání holdu právě jim, díky nimž tu můžeme vlastně být.
První svíčka se zapaluje za Naději pro naši zem, naše rody, za naše potomky a za to, co tu po sobě zanecháváme – nejen jako lidstvo, ale hlavně jako jednotlivci. V tento čas vzdejte díky svým praotcům a památkám za vše čeho dosáhli.

Význam a barvy svíček na věnci

Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.

Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.

Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz.

Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku, tzv. andělskou, která představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připadnout přesně na Štědrý den.

ZAJÍMAVOSTI OHLEDNĚ FIALOVÉ BARVY:

  • Proč má například Vězeňská služba ČR ve svém provedení fialovou barvu? Fialová totiž pochází právě z křesťanské liturgie.
    – fialová je totiž barvou pokání, což má symbolizovat i například lítost vězňů nad spáchanými hříchy. Historicky je podle křesťanské liturgie hlavní barva adventu právě fialová. Je to barva pokání a postu, stejně jako barva přivítání příchodu Krále (Ježíše Krista na svět).
  • Fialová je také barvou utrpení během postní doby a velikonočního týdne. Barva fialová je rovněž barva důstojnosti, pokání a půstu, stejně jako barva přivítání příchodu Krále – Ježíše Krista na svět. Fialová je také barvou postní doby a velikonočního týdne.
  • Původně byl advent totiž dobou pokání a půstu. V nedávné době však došlo k změně výkladu a v některých církvích byl důraz na půst a pokání nahrazen akcentem na naději a očekávání  druhého příchodu Ježíše Krista.

Význam adventního období

Slovo advent pochází z latinského slova adventus, tedy příchod. A podle duchovního Jana Houkala je to doba nejen čekání na Vánoce. „Ale také dobou čekání na příchod, který teprve nastane na konci času, ale i na konci našeho vlastního života. Přičemž smyslem adventu je příchod Krista do našeho srdce,“ vysvětluje Houkal. Adventní neděle jsou celkem čtyři – železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Právě tuto neděli je železná adventní neděle, kdy by se měla zapalovat první fialová svíčka, je to takzvaná svíce proroků a symbolizuje naději. „Čtyři svíce na věnci samozřejmě připomínají čtyři adventní neděle. A jak na těch svících – když se postupně rozsvěcejí – přibývá světla, tak světla božího. To znamená světla víry, naděje a lásky by mělo přibývat i v našem životě,“ dodává Houkal. Čtvrtou svíčku na adventním věnci zapálíme poslední neděli před Štědrým dnem, tedy 20. prosince.

Advent by měl být správně dobou zklidnění, rozjímání a dobročinnosti. Tak, jak tomu bylo u našich předků, kteří se po usilovné práci od jara do podzimu chystali na zimní odpočinek. Proto zapomeňte na všechen hon za dárky a věcmi spjatými s konzumem a zkuste alespoň letošní Vánoce strávit trošku jinak.
Tím, že budete věnovat čas sami sobě a svým nejbližším, budete obohaceni mnohem víc než poté sebedokonalejším dárkem pod stromečkem. O to víc, pokud jste kvůli všem letošním omezením ve finanční tísni.
Dělejte si navzájem radost, protože to je to největší, co můžete sobě i svým nejbližším dát. 🙂
Přeji za celý náš tým krásný advent

Předchozí článekMezinárodní den proti násilí na ženách
Další článekMikuláš, čert a anděl

Leave a Reply