Zdravím Vás 🙂 v tomto článku jsem se rozhodla věnovat různým předmětům, díky kterým si připadáme silnejší, jistější a to jsou tzv. amulety a talismany.

Amulet je předmět, který má svou magickou silou chránit svého nositele. Slovo je odvozeno z latinského amuletum, což znamená objekt, který ochraňuje, nebo lékařský prostředek. Podle jiných názorů toto slovo pochází z etruštiny nebo arabštiny. Užívání amuletů je založeno na víře v ochrannou moc určitých věcí (například rostlin, kamenů nebo magických znaků). Amulet účinkuje pouze v případě, že jej osoba má neustále při sobě. Od podobně účinkujícího talismanu se liší tím, že má chránit nositele před zlými silami, zatímco talisman má přitahovat dobré vlivy.

Amulet se nosí na těle (podobně jako šperk) nebo na oděvu. Podle okultní praxe musí být amulet po zhotovení magicky posvěcen. Také musí být při jeho zhotovení brány v potaz astrologické korespondence budoucího nositele amuletu.

Amulety v Egyptě

V Egyptě byl za posvátný amulet pokládán skarabeus (neboli brouk vrboun posvátný). Tento byl považován za symbol reinkarnace a jeho podoba byla často vyrývána do kamenů. Egypťané ho nazývali cheprer a jeho znak znamená v hieroglyfech být, stát se. Za mimořádně účinné amulety byli považováni skarabeové s křídly. Tito byli kladeni mumiím na místo srdce coby jejich ochránci u soudu mrtvých. Na jejich spodní straně byla vyryta ochranná slova z Knihy mrtvých. Dalšími populárními amulety bylo Horovo oko a Nilský kříž Ankch.

Talisman (přes arabské طلاسم talasm ‘rituál’ z řeckého telos ‘cíl’ je artefakt sloužící k přivolání štěstí a pozitivních energií svému majiteli. V magii se využívá k různým rituálům.

Talisman je převážně uměle vyrobený předmět, který někteří lidé používají s vírou, že jim přivolá štěstí, lásku či zdraví.

Seznámila jsem vás s předměty zvané Amulety nebo talismany, v příštím článku bych se chtěla věnovat jeho výrobě a použití.

Loučím se s vámi a popřála bych vám krásné, slunečné a klidné jarní dny 🙂

zdroj: wikipedia.org

Předchozí článekMňamkozní roládka
Další článekPuberta v psím životě

Leave a Reply