Naše podvědomí nás ovládá

víc než si můžeme uvědomit.

Navíc je pomerně snadno ovladatelné.

Jak funguje podprahová reklama? 

Podprahová reklama je marketingová metoda založená na psychologických principech, především z oblasti podprahové percepce ( vjem, proces vnímání).

Jedná se o audio, vizuální nebo audiovizuální sdělení, která mají za úkol stimulovat určité centra v mozku,především ovlivňují touhy, která hraje důležitou roli v procesu rozhodování o koupi výrobku.

Na definici tohoto pojmu se můžeme podívat na původ slova, které tento druh reklamy charakterizuje.

Označení SUBLIMINÁLNÍ   se skládá ze dvou latinských slov.

  1. sub – pod
  2. limen – práh, hranice

Jedná se tedy o reklamu, jejiž pole působnosti se nachází pod prahem vědomí.

 

Na člověka neustále působí nezměrné množství vjemů, které nejsme schopni všechny vědome zpracovat. To však neznamená, že na nás nemají vliv.

Podprahová reklama využívá biologického omezení našeho oka vědomě snímat všchny vizuální podněty. U zvukové reklamy zase využívá toho, že jsme schopni vnímat sdělení pouze do určité výšky či hloubky frekvence.

Nástroje podprahové reklamy

Je obvyklé, že stimul je zakomponovaný do textu, obrázku ci nahrávky inzerátu tak, aby si toho zákazník nebyl vědom.

Jako stimuly jsou vybírány symboly, které působí na základní lidské pudy. Jedná se o stimuly s tématikou erotiky či násilí.

Podle studia Wilsona Keye existují určité symboly, které mají jeden význam pro vědomí a druhý pro nevědomí.

Například kravaty, šípy, cigarety, automobily a svíčky jsou falické (mužské) symboly, a objekty oblého nebo eliptického tvaru, jako jsou rty, oči, pásky, spony, a vejce jsou symboly vaginálními ( ženskými).

Smrt symbolizující vyobrazení války, policejní zásahy, nacionalistické symboly jako americký orel nebo ruský medvěd a vlajky nebo dokonce i atletické soutěže.

 

S – E – X

 

Nejhojněji využívaným a zřejmě i nejefektivnějším podprahovým sdělením v reklamě je ,,sex,,! Jedná se skutečně buď v zobrazení tohoto slova, nebo symbolu pohlaví, avšak takovým způsobem aby to na první pohled zaznamenalo pouze naše podvědomí.

Příklady podprahové reklamy

Kolik jste naposledy dali za své nové tenisky? 2000? 1000?  500?

Dnes už je takových cen méně, ale kdysi to byl vychytaný ,, baťovský” trik.

Jiným příkladem jsou např. hamburgery velikosti malého Nového Zélandu, krásně nasvícené a s plátkem sýrem kterým byste mohli přikrýt německého ovčáka..

Jak na vás asi bude takový billboard působit, když budete mít hlad?

…….

Předchozí článekSexuální zóna: Stereotyp v posteli
Další článekOrgánové hodiny podle čínské medicíny

Leave a Reply