Jelikož předmětem naší třetí soutěže jsou pohádky a dělání radostí našim nejmenším, tak bych se dnes ráda zaměřila právě na pohádky trochu z jiného pohledu. Samy se nám tu určitě nevyskytli. Tak pojďme na to 🙂

Pohádka= je původně žánr, který byl závislý je na ústní lidové slovesnosti.

Ústní lidová slovesnost
=
je charakterizována jako jazykové projevy „běžného lidu“, nikoli elitní sféry vzdělanců. Ústní lidová slovesnost vzniká od nejstarších dob, kdy ještě nebylo známo písmo, až do současnosti. Šířila se a rozvíjela se ústním podáním mezi všemi národy. Její počátky souvisejí s lidskou potřebou sdělovat si své zkušenosti s přírodou, vysvětlovat přírodní jevy, vysvětlit vznik světa a úkol člověka v něm atd.

Charakteristické znaky ústní lidové slovesnosti
– anonymita – autor nám není znám
– kolektivnost – na díle se podílí více autorů, není originální
– všeobecná znalost – je známá všem – například O červené karkulce
– účelovost – má účel, proč vznikla – většinou z ní vede ponaučení
– variabilita – existují různé verze, každý ji může znát trochu jinak
– synkretičnost – dílo nám spojuje více žánrů, nedodržuje žádné pravidla

Nejčastější druhy ústní lidové slovesnosti
lidová próza – pohádky, legendy (některé, ale autora mají a jsou známy, tím legenda není přímo typická pro ústní lidovou slovesnost), pověsti, pověrčivé povídky, humorky a povídky ze života
malé folklorní žánry – přísloví, pranostiky, pořekadla, hádanky, zaříkání a zaklínání
textová složka – lidové písníčky
lidové divadlo – obřadní, obchůzkové, selské a loutkové hry
dětský folklor – říkadla, počítadla, rozpočítávadla, dětské hry nebo obřady
psaný folklor – nápisy či verše na domech, nápisy na džbánech, kraslicích, šátcích a jiné

Funkce ústní lidové slovesnosti

  • zábavná
  • mravní, poučná (plyne z ní určité ponaučení)
  • soudržná – největším cílem bylo shromáždit a udržet lid pohromadě

Zaznamenávání ústní lidové slovesnosti

V 18. – 19. století byly sesbírány a sepsány, existují však i pohádky umělé; v období baroka vznikaly pohádky, kdy prostý člověk vítězí nad tyranickým pánem, a typickou pohádkovou postavou této doby je český Honza. Písně mají většinou lyrickou povahu, ale existují i písně epického rázu (např. hrdinské písně – ruské byliny); zvláštní povahu mají kramářské (jarmareční) písně, která zaznamenala největší rozvoj v 16. – 19. století, kdy potulní kramáři šířili jejich texty a zpívali je na jarmarcích; mívaly většinou mnoho stop, bývaly doprovázeny např. flašinetem a někdy byly doplněny obrázky, opěvovaly nějakou aktuální událost.
Balady stojí na rozhraní všech tří žánrů, lyriky, epiky i dramatu, převládají ale prvky lyricko-epické pověsti obsahují určitý historický fakt, který se během doby za působení tvůrčí fantazie obměňuje; existuje mnoho druhů pověstí,

Příklad:
národní (o praotci Čechovi), hrdinské (o Žižkovi), rodové (bílé paní), místní a legendární (týkaly se zázraků a byly často inspirovány oficiální tvorbou)proroctví úzce souvisí s pověstmi, vyjadřuje naděje v lepší budoucnost knížky lidového čtení, mají dobrodružný děj, kdy dobro vítězí nad zlem (např.: Povídky o Palečkovi). Později se objevuje i pololidová tvorba, která vychází z oficiálního vzoru, ale posluchač si pro sebe téma upraví, aby ho nějakým způsobem více oslovovala.

V období romantismu začala být ústní lidová slovesnost zaznamenávána písemnou formou – romantičtí autoři se jejím zapisováním snažili zachytit tzv. duši národa. Žánry ústní lidové slovesnosti v českých zemích zaznamenávali především František Ladislav Čelakovský (písně a přísloví), Karel Jaromír Erben (písně, říkadla a pohádky), Božena Němcová (pohádky), Leoš Janáček (písně) nebo například František Šustil (moravské písně)

Ústní lidová slovesnost byla pro lid v naší minulosti ohromně důležitá a tak si myslím, že bychom o tom měli vědět a měli bychom si to předávat a řekněme si, že děti mají nejraději, když jim jejich rodiče vyprávějí pohádku nebo když si rodina společně zpívá nějaké písničky. 🙂

“všechny naše sny se mohou stát skutečností,
pokud je budeme následovat”

  • Walt Disney

Čerpáno: wikipedia.com, unium.cz, google.com/obrázky

Předchozí článekNové možnosti v mužské antikoncepci
Další článekPohádka aneb bylo nebylo

Leave a Reply