Zdravím vás! Přemýšlela jsem co napsat za článek a napadlo mě, brzy začnou prázdniny a čas různých aktivit a výletů. Česká republika ovšem nabízí spousty krásných míst, které nás obohatí nejen duševně ale i kulturně 🙂

UNESCO – Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu. Anglicky United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Sídlí v Paříži a má 195 členských zemí, vznikla 16,listopadu roku 1945

Generálním tajemníkem je Aundrey Azoulay

Oficiální webové stránky : en.unesco.org

UNESCO památky v ČR

Praha – Historické centrum

Jednotlivé části hlavního města Čech, Malá Strana, Hradčany, Staré a Nové Město, byly budovány od 10. století. Kromě Pražského Hradu s katedrálou sv. Víta nebo Karlova mostu zde bylo postaveno množství kostelů a paláců, které dohromady tvoří velkolepý celek architektonického, uměleckého i duchovního bohatství.

Telč – Historické centrum 

 

Město bylo na starších základech vystavěno po velkém požáru na konci 14. století. Řada renesančních a barokních měšťanských domů je dodnes sevřena obranným systémem rybníků. Gotický hrad byl přestavěn v renesančním stylu na konci 16. století.

Český Krumlov – Historické centrum 

Hradní a zámecký komplex s unikátním barokním divadlem, meandr řeky Vltavy, erbovní znak s pětilistou růží, středověké uličky a kamenné měšťanské domy. To je Český Krumlov – kosmopolitní město s jedinečnou atmosférou.

Žďár nad Sázavou – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Poutní kostel zasvěcený sv. Janu Nepomuckému byl postaven na začátku 20. let 18. století. Je vrcholným dílem architekta Jana Blažeje Santiniho a nejoriginálnějším příkladem takzvané barokní gotiky. Je postaven ve tvaru pěticípé hvězdy a obklopen hřbitovem a ambitem.

Kutná Hora – Historické centrum, Chrám sv. Barbory, Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci

Již od konce 13. století je historie města Kutné Hory nerozlučně spjata s dolováním stříbrných rud. Historické jádro představuje architektonický skvost evropského významu. Pozdně gotický chrám sv. Barbory a katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci přestavěná v duchu barokní gotiky, tvoří pomyslné vstupní brány do královského horního města.

Lednicko-valtický areál

Knížata z Lichtenštejnu proměnila svá panství mezi 17. a 20. stoletím v jeden velký park, kde se barokní a novogotická architektura zámků setkává s drobnými stavbami v romantickém duchu a s krajinou upravenou podle principů anglického krajinářství.

Kroměříž – Zahrady a zámek

Zámek stavěný na starších základech v 17. století představuje výjimečně zachovaný příklad středoevropského barokního sídla vysoké šlechty a s ním souvisejících zahrad: Podzámecká zahrada v přírodně krajinářské úpravě anglického typu a raně barokní libosad Květná zahrada.

Holašovice – Vesnická rezervace

Holašovice jsou výjimečně dobře zachovaným příkladem tradiční středoevropské vesnice. Na středověkém půdorysu se tu dochovalo množství kvalitních venkovských staveb z 18. a 19. století ve stylu známém jako “jihočeské selské baroko”.

Litomyšl – Zámek a zámecký areál 

Renesanční zámek z druhé poloviny 16. století je významným dokladem arkádového zámku vycházejícího z italských podnětů. Přes úpravy interiérů především na konci 18. století si zachoval téměř nedotčený vzhled z dob renesance včetně unikátní sgrafitové výzdoby fasád a štítů. Dochována je řada hospodářských budov a zahrada.

Olomouc – Sloup Nejsvětější Trojice

Pamětní sloup, vztyčený v prvních letech 18. století, je výjimečným příkladem druhu památky velmi typického pro střední Evropu. Dosahuje výšky 35 metrů a je v charakteristickém stylu, známém jako “olomoucké baroko”, vyzdoben množstvím soch vynikajícího moravského umělce Ondřeje Zahnera.

Brno – Vila Tugendhat 

Vila Tugendhat, postavená v letech 1929 – 1930 v Brně, představuje jedno z nejvýznamnějších funkcionalistických děl evropské periody architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Použití ocelového skeletu bez nosných zdí umožnilo architektovi vytvořit nový, neformální koncept otevřeného variabilního prostoru, spojeného s přírodním prostředím.

Třebíč – Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa 

Soubor židovské čtvrti a baziliky je unikátním příkladem blízkého soužití křesťanské a židovské kultury od středověku až do 20. století. Bazilika sv. Prokopa, původně část benediktinského kláštera z 13. století, byla při výstavbě ovlivněna vzory a vlivy přicházejícími ze západní Evropy.

Můžete navštívit spousty dalších krásných měst a míst 🙂 Žijeme v jedné z nejkrásnějších a nejzajímavějších zemí v celé Evropě, tak proč se nesbalit a společně neobjevovat nádhery Čech, Slezska a Moravy 🙂 

Předchozí článekYouTube
Další článekStáří – etapa života

Leave a Reply