V dnešní době jde pomáhat lidem, mnoha způsoby. Někdo pomáhá jen pro peníze a někdo zas pro dobrý pocit, že muže pomoct či zachránit život. Druhá strana je přívětivější, ale bohužel méně častá. Jedním způsobem z mnoha, jak pomoci, je darování plazmy. 

 

Co je to plazma a k čemu je dobrá v našem těle? 

Je to tekutá složka krve, která má nažloutlou barvu. V těle zdravého člověka je cca. 3 litrů krevní plazmy. Je tvořena z 90% vodou, 7% plazmatické bílkoviny, 2% minerálními látkami a 0,9% fyziologického roztoku. Slouží pro přenos cukrů, lipidů, hormonů, metabolických produktů a v omezené míře přenáší i kyslík a oxid uhličitý. Plazma je také významná, že je regulátorem rovnováhy kyselin a zásad uvnitř organizmu. Obzvlášť převáží látky pro podporu srážlivosti krve.

Proč jí darovat druhým? 

 Krevní plazma, do dneška, je nenahraditelná a nutná, plní v lékařství důležitou funkci a výrobky z ní zachraňují životy. Nelze ji uměle vytvořit ani nahradit. Některé léky nelze vyrobit jiným způsobem a jejich spotřeba rok od roku stoupá. Proteiny v plazmě léčí i některé nemoci.

 

Jak se plazma získá z krve? 

Díky léčebnému procesu plazmaferéza. Vyžaduje krevní odběr a následně dochází k oddělení krevní plazmy od krevních tělísek. Krevní plazma je buď použita k léčbě nemocných, anebo je eliminována. Tato procedura má tak léčebný nebo dárcovský účel.

 

Co musím splňovat abych mohl/a darovat? 

Darovat plazmu v ČR může každá zdravá osoba ve věku 18 – 65 let, s váhou nad 50 kg, a to jednou za 14 dní. Dárce plazmy nemusí být občan ČR, ale měl by zde mít alespoň dlouhodobý pobyt (a stálou adresu). Dárce by měl mít v ČR platné zdravotní pojištění. Zdravotní způsobilost dárce plazmy posuzuje lékař a to na základě rozboru anamnézy (zdravotní minulosti dárce) a základního fyzikálního a laboratorního vyšetření. Za propuštění dárce k odběru zodpovídá lékař. Den před odběrem a v den odběru zvyšte příjem tekutin zhruba na dva až tři litry. V tomto čase zároveň konzumujte lehkou netučnou stravu. Rozhodně nechoďte darovat na lačno, během odběru i po něm by se vám mohlo udělat nevolno.Dárcem tak nemůže být například člověk, který v minulosti prodělal infekční žloutenku typu B, C nebo pokud je HIV pozitivní. Po větších chirurgických výkonech a návštěvě rizikových zemí smí darovat plazmu až za několik měsíců. V případě méně závažných infekčních i neinfekčních chorob rozhodují o zdravotní způsobilosti odborníci podle platných zdravotních předpisů. V drtivé většině případů se s darováním vyčkává až do úplného vyléčení daného onemocnění.

 

Jak probíhá návštěva v odběrovém centru? 

Vyplníte dotazník a pojdete prohlídkou u doktora. K odběru plazmy je dárce připojen na automatizovaný plazmaferetický přístroj, který řídí průběh vlastního odběru plazmy. Odebrané množství plazmy je 650 – 800 ml, včetně odběru krevního vzorku na povinná vyšetření. Délka odběru se pohybuje mezi 30 a 60 minutami. Po odběru dostanete lehké občerstvení (káva, čaj, limonáda, oplatek).

Kde můžu darovat plazmu? 

Můžete najít na internetu mnoho center v nejbližším větším městě nebo v některých nemocnicích. Např. www.medikaplasma.cz, www.plasmaplace.cz

 

Předchozí článekSoutěž
Další článekSvětlo a jak nás ovlivňuje
MicheleD
Jsem člověk, co už za tak krátkou dobu něco prožil a vyslechl. Z každých prožitků a informací si odnáším poznatky, ponaučení do budoucna, pro sebeuvědomění a pomoc druhým v nouzi.

Leave a Reply